Wtryskarki używane BLOG (serwis maszyn)

Serwis maszyn – subiektywne spojrzenie

Maszyny przemysłowe, jak każde urządzenia należy poddawać systematycznym okresowym przeglądom, mającym za zadanie wyeliminowanie wszelkich usterek oraz nieczystości, a także ognisk korozji, mogących przyczynić się do szybszego zużycia całej maszyny bądź jej elementów. Profesjonalny serwis maszyn może w znaczny sposób wydłużyć ich żywotność.
Przegląd techniczny maszyn można opisać na konkretnym przykładzie wtryskarek przemysłowych, urządzeń o dużym stopniu złożoności, a przy tym bardzo delikatnych.
Przeglądy takich maszyn należy wykonywać okresowo i systematycznie, ale także w razie stwierdzenia najmniejszych oznak nieprawidłowego działania urządzenia. Wszelkie prace należy wykonać z zachowaniem fundamentalnych zasad bezpieczeństwa. Aby nie powodować przerw w produkcji można wykorzystać w tym celu przestoje, wolne zmiany, a także dni wolne od pracy.
Zakres przeglądów technicznych, a także ich częstotliwość dla każdego modelu wtryskarki będzie oczywiście inny, szczegółowo określać go powinna dokumentacja techniczna załączona do urządzenia. Z reguły przeglądy wtryskarek przeprowadza się po przepracowaniu określonej w dokumentacji technicznej ilości roboczogodzin, rzadziej po określonym czasie, na przykład raz na pół roku.
Przeglądy serwisowe, techniczne oraz modernizacyjne należy powierzać jedynie osobom o sporym doświadczeniu i umiejętnościach ponieważ wymagają specjalistycznej wiedzy o samym urządzeniu jak i dużej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa. Najrozsądniejszym wyjściem w takiej sytuacji zdaję się powierzenie takich usług firmom które oferują profesjonalny serwis i przeglądy w naszym wypadku wtryskarek przemysłowych.
Przegląd powinien obejmować wszystkie elementy urządzenia, i przeprowadzany powinien być zgodnie z instrukcją konkretnej maszyny, ważne aby zachować kolejność prac zamieszczonych w dokumentach serwisowych.
Zapisane poniżej punkty służyć mają jedynie zarysowaniu ogromu prac jakie należy włożyć w działania serwisu wtryskarek, do konkretnych działań należy zapoznać się z instrukcją urządzenia.
Przeglądu techniczny wtryskarki przemysłowej obejmuje między innymi:
- odłączenie zasilania, zabezpieczenie urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- dokładne sprawdzenie wszelkich zabezpieczeń,
- oględziny zewnętrzne maszyny, mające na celu zlokalizowanie usterek i miejsc które należy dokładniej sprawdzić.
- określenie zakresu prac i sporządzenie protokołu przeglądu,
- czyszczenie i mycie powierzchni mechanizmów, obudowy oraz napędów,
- usunięcie zaobserwowanych luzów,
- ewentualna regulacja sterowania,
- usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym, pneumatycznym oraz układzie smarowania,
- wymiana olejów i smarów,
- regulacja napędów, siłowników,
- przegląd nakrętek, śrub oraz wkrętów, a także ewentualna ich wymiana,
- sprawdzenie, a także ewentualna regulacja luzów prowadnic,
- sprawdzenie poprawności działania systemów napędu hydraulicznego,
- sprawdzenie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowego działania, oczyszczenie lub wymiana wszystkich niesprawnych połączeń stykowych,
- oczyszczenie lub wymiana silników napędowych,
- przegląd oraz naprawa uszkodzeń instalacji elektrycznej i elektronicznej,
- ponowne sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich systemów i urządzeń zabezpieczających przed wypadkiem,
- sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolnej, a także pozostałych elementów urządzenia. 
Zaobserwowane nieprawidłowości, w tym usterki, zużycie poszczególnych części wymagających naprawy czy wymiany, należy koniecznie zanotować w protokole przeglądu, a następnie, jeśli sytuacja tego wymaga, zakwalifikować wtryskarkę do remontu generalnego. W protokole należy zapisać również wszelkie prace jakie wykonano w trakcie przeglądu w tym zakres przeprowadzonych napraw. Drobne naprawy można wykonać już w czasie trwania przeglądu technicznego.
Przed odbiorem wtryskarki po przeprowadzonych pracach serwisowych, sprawdza się ponownie stan zabezpieczenia przed wypadkiem, a także działanie urządzenia w każdym trybie pracy.
Jeżeli w trakcie przeglądu wymieniono jakieś istotne podzespoły lub przeprowadzono naprawy, to po jego zakończeniu należy sprawdzić działanie tych elementów, jak i całej maszyny zgodnie z protokołem przeglądu.

Blog
Europnet